Наградна игра

Наградна игра

АВТ Интернатионал приредува наградна игра „Дали сте Тотално подготвени?“ ( Дозвола за приредување на наградна игра )
Прочитајте ги правилата на наградната игра „Дали сте Тотално подготвени?“
 тука