Наградна игра

Наградна игра Colgate, Palmolive, Ajax и Tinex

Дозвола за приредување на наградна игра
Прочитајте ги правилата на наградната игра
тука

Наградна игра Listerin

АВТ Интернатионал приредува наградна игра „21 ден предизвик со Listerine“ ( Дозвола за приредување на наградна игра )
Прочитајте ги правилата на наградната игра „21 ден предизвик со Listerine“ тука

Наградна игра Арома

АВТ Интернатионал приредува наградна игра Арома (дозвола за приредување наградна игра)
Прочитајте ги правилата на наградната игра тука

Наградна игра Libresse

АВТ Интернатионал приредува наградна игра „Libresse те носи во Рим!“ ( Дозвола за приредување на наградна игра )
Прочитајте ги правилата на наградната игра „Libresse те носи во Рим!“
 тука

Наградна игра Colgate

АВТ Интернатионал приредува наградна игра „Дали сте Тотално подготвени?“ ( Дозвола за приредување на наградна игра )
Прочитајте ги правилата на наградната игра „Дали сте Тотално подготвени?“
 тука